Home > Kopen, huren en delen > Globale benadering/de juiste vragen woningmarkt > Brandvoorkoming
Rookmelders PDF Afdrukken

alt

Brandvoorkoming

Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2004 tot bepaling van bijkomende verplichtingen inzake brandvoorkoming in de te huur gestelde woningen schrijft de verhuurders voor om rookmelders te installeren. 

Deze verplichting heeft betrekking op alle gehuurde woningen.

Sinds 1 januari 2005 is de verhuurder verplicht om rookmelders te plaatsen. Hij moet ook toezien op het vervangen van de melders wanneer de batterij ontladen is of wanneer de huurder hem laat weten dat deze slecht functioneert, maar op zijn minst om de 10 jaar. 

 

Waar moeten de rookmelders geplaatst worden?

Er moet een rookmelder geplaatst worden in elk lokaal van een woning die de slaapkamer verbindt met de buitendeur van de woning, hetzij:

- op een muur: in een zone tussen minimum 15 cm en maximum 30 cm van het plafond, op minimum 30 cm van een hoek ;
- aan het plafond: op minimum 30 cm van alle hoeken en randen van het plafond, maar zo veel mogelijk in het midden. 

 

 

Welk type rookmelder?

alt

De geïnstalleerde melders moeten van het "optische" type zijn en gecertificeerd door Bosec, een certificeringsorganisme. U kunt de lijst met gecertificeerde rookmelders downloaden via de site van het ANPI (> "Lijst van rookmelders voor woningen").

Opgelet: de melders van het "ionische" type zijn niet toegelaten, behalve bij wijze van overgangsmaatregel voor de verhuurders die dergelijke melders zouden geïnstalleerd hebben vóór het in werking treden van deze wetgeving. 

Ze moeten

- ofwel uitgerust zijn met een geïintegreerde batterij met lange levensduur (minimum 5 jaar),
- ofwel gevoed worden door de stroomketen (voor zover een noodbatterij is voorzien in geval van een stroomonderbreking).

 

 

 Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel

© Homegrade asbl vzw


Powered by Curbain.be