Home > Kopen, huren en delen > Globale benadering/de juiste vragen woningmarkt > Energiecertificaat
Energiecertificaat PDF Afdrukken

De verkoper of verhuurder van een woning is verplicht om vooraf een EPB-certificaat op te stellen:

- bij de verkoop van zijn goed (sinds 1 mei 2011),
- bij het verhuren van zijn goed (sinds 1 november 2011).

(Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor wooneenheden van 17 februari 2011)

Het certificaat geeft een gestandaardiseerde consumptiewaarde van een goed, uitgedrukt in kWh primaire energie per jaar en per m², op basis van zijn energetische kenmerken (isolatie, ventilatie, technische installaties,…).
Dit gestandaardiseerd verbruik wordt berekend in functie van een bewoningspatroon en een gemiddeld klimaatjaar.

Enkel een certificateur erkend door Leefmilieu Brussel kan een EPB-certificaat uitvoeren ; dit laatste wordt opgesteld op basis van het bezoek van de woning, het coderen van de verzamelde gegevens en de verwerking door een software volgens een strikte procedure die in een protocol is beschreven. De lijst van erkende certificateurs bevindt zich op de site van Leefmilieu Brussel.

Er worden 2 waarden in vermeld: de energieklasse en het emissieniveau van CO2.
Dit certificaat houdt enkel rekening met kenmerken die eigen zijn aan het gebouw (isolatie, oriëntatie, technische installaties,...); het houdt geen rekening met het reële verbruik van de bewoner.

Opdat de huurder de energieprestaties van verschillende goederen zou kunnen vergelijken:

- moet het certificaat beschikbaar zijn vanaf de bekendmaking van verhuur van het goed,
- moet het certificaat aan de kandidaat-huurder op zijn vraag worden overhandigd,
- moeten de energieklasse en het emissieniveau van CO2 vermeld worden bij elke aankondiging van verhuur (kleine advertentie, internet, affiche, etalages van makelaarskantoor,…).

Een EPB-certificaat is 10 jaar geldig indien aan het goed geen wijzigingen werden aangebracht.

 EPB-certificaat en energieaudit zijn 2 verschillende zaken

 

 Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel

© Homegrade asbl vzw


Powered by Curbain.be