Home > Kopen, huren en delen > Kopen - verkopen > Steun bij aankoop
Financiële steun bij de aankoop PDF Afdrukken

 

Vermindering van de registratierechten
Aankoop van een woning via de G.O.M.B.
Woningfonds

 

Vermindering van de registratierechten

Bij de aankoop van een gebouw moet de koper een reeks kosten betalen : registratierechten, hypothecaire inschrijving,  ereloon van de notaris, expertisekosten van de bank ...

In het algemeen bedragen deze kosten +/- 18 % van de aankoopprijs.
Op de site www.notaris.be kan een nauwkeuriger berekening gedaan worden  

De registratierechten bedragen 12,5 % van het aankoopbedrag ; het is een taks die aan het Gewest betaald wordt.
 
Sedert 1 januari 2003 zijn de registratierechten verminderd, onder bepaalde voorwaarden, met de bedoeling de gezinnen ertoe aan te zetten om eigenaar te worden van hun eigen woning, of het nu een huis, appartement, een loft of een studio betreft... gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
 
Welke zijn de voorwaarden om op deze verlaging recht te hebben  ?
 
1° een natuurlijk persoon zijn 
 
2° een bestaande woning kopen
 
3° geen eigenaar zijn, in volle eigendom, van een ander goed met woonbestemming 
De naakte eigenaars of mede-eigenaars hebben er dus recht op, evenals de eigenaars van onroerende goederen die geen woonbestemming hebben 
Indien de eigenaar reeds een of meerdere woningen in volle eigendom bezit, heeft hij 2 jaar om ze weer te verkopen en dus van de vermindering te genieten (hij moet een schriftelijke aanvraag doen) –2 jaar vanaf de registratiedatum van de aankoop (*)
 
4° een goed in volle eigendom kopen
Dit goed kan gedeeltelijk voor een andere bestemming dan voor huisvesting bestemd zijn 
In geval van aankoop van eenzelfde goed door meer dan één persoon, wordt de vermindering slechts toegepast indien de woning gemeenschappelijk is aan de kopers  
 
5° er zijn hoofdverblijfplaats vestigen binnen de 2 jaar (vanaf de registratiedatum van de aankoop (*))
Hoofdverblijfplaats : adres waarop de kopers zijn ingeschreven in het Bevolkingsregister of het Vreemdelingenregister.
 
6° zijn hoofdverblijfplaats behouden gedurende een onafgebroken duur van minimum 5 jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar niet noodzakelijkerwijs op het adres van het verworven goed. 
De termijn vangt aan op de inschrijvingsdatum in het Bevolkingsregister. 
 
(*) Opmerking in verband met de registratiedatum van de aankoop : dit is de datum waarop de betaling van de registratierechten werd uitgevoerd. Doorgaans gaat het om de datum van ondertekening van de akte van aankoop, maar ten laatste 4 maanden na de ondertekening van de voorlopige koopakte (uiterste datum voor de registratie, zoniet volgt een boete).
 
 
Hoeveel bedraagt de vermindering?
 
De vermindering is afhankelijk van de perimeter waarin het gebouw gelegen is 
 
buiten RVOHR
Geen heffing van de registratierechten op 60 000 €
(wat gelijk is aan een nettobesparing van 7 500€)
 
binnen RVOHR
Geen heffing van de registratierechten op 75 000 €
(wat gelijk is aan een nettobesparing van 9 375€)
 
De RVOHR -Ruimte voor de Versterkte Ontwikkeling van Huisvesting en Renovatie is een perimeter die het grootste deel van Brussel-Stad omvat, evenals de oude wijken van Anderlecht, Molenbeek, Koekelberg, Jette, Schaarbeek, Sint-Joost, Elsene, Etterbeek, Sint-Gillis en Vorst. Om de perimeter te kennen waarin de woning, die u wenst te kopen, zich bevindt, consulteer onze infopagina over de RVOHR-perimeter
 
 
alt
 
 
alt   alt

Aankoop van een woning via de G.O.M.B.

De G.O.M.B., Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, verkoopt woningen aan een prijs die lager is dan hun kostprijs dankzij een gewestelijke subsidie. 30 % van de prijs wordt inderdaad door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betaald. Sinds 1989 heeft de GOMB meer dan 3 000 woningen gebouwd, gerenoveerd en opnieuw verkocht, hoofdzakleijk in de RVOHR-perimeter. 
 
Het gaat om projecten voor wooncomplexen, nieuw of gerenoveerd. 
 
Deze woningen staan open voor ofwel kopers-investeerders, ofwel kopers-bewoners. 
 
Momenteel moet men zich inschrijven op een wachtlijst; de volgorde van inschrijving bepaalt de prioritaire kandidaten. 
 
 
De kopers-investeerders
 
Voor de "investeerders" is de verwerving van een woning onderworpen aan een conventionele verhuring (huurbedrag, inkomsten van de huurder,...) gedurende een periode van 10 jaar.
 
 
De kopers-bewoners
 
Voor de "bewoner" is de verwerving onderworpen aan toegangsvoorwaarden :
 
- onderworpen zijn aan de personenbelasting in België ;
-  geen eigenaar of vruchtgebruiker zijn van een andere woning waarvan het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen hoger ligt dan 745 €;
- zijn hoofdverblijfplaats vestigen in het gekochte goed gedurende 10 jaar ;
- een totaal belastbaar inkomen hebben dat lager ligt dan 57 683,82€ (in 2012) vermeerderd per kind ten laste (om het inkomen van een paar te bepalen, wordt de helft van het inkomen van de echtgenoot/echtgenote met het laagste inkomen en het totale inkomen van de andere echtgenoot/echtgenote in rekening gebracht)
 
 
Meer informatie op de officiële site van de G.O.M.B. 

alt

 

alt

Woningfonds

?????Het Woningfonds kent hypothecaire kredieten tegen een verlaagde rentevoet toe aan gezinnen die een bepaald inkomen niet overschrijden, hoofdzakelijk voor het aankopen, eventueel gepaard met werken, of het bouwen van een woning. 

U vindt de gedetailleerde voorwaarden op de officiële site van het Woningfonds

 
 

 Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel

© Homegrade asbl vzw


Powered by Curbain.be