Home > Premies en fiscaliteit > Premies > BTW-verlaging
BTW-verlaging PDF Afdrukken

 

De toepassing van een verlaagd BTW-tarief (6% in plaats van 21%) voor de woningrenovatie heeft betrekking op woningen van minimum 5 jaar.

Opmerking: deze maatregel heeft ook betrekking op huisvestingsinrichtingen en privéwoningen voor gehandicapten; de informatie daarover wordt hier niet in detail uiteengezet.

 

Wie heeft er recht op?

Iedereen die een zakelijk recht van eigendom en vruchtgebruik of een recht van genot (een huurder bijvoorbeeld) bezit op het woongebouw, en die de eindverbruiker is.  

 

Wat zijn de voorwaarden?

Het gebouw moet:

- na uitvoering van de werken, als privéwoning worden aangewend;

- sinds tenminste 5 jaar in gebruik genomen zijn.

De werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerd aannemer.

In geval van gemengd gebruik (deels als privéwoning en deels voor een professioneel gebruik):

- als de privéaanwending overheersend is, wordt het tarief van 6% toegepast op het geheel van het gebouw, voor zover de werken betrekking hebben op het geheel van het gebouw;

- als de privéaanwending bijkomstig is, wordt het tarief  van 6% toegepast op de privéaanwending en het tarief van 21% op het beroepsgedeelte.

 

Voor welke werken?

1° De omvormings-, renovatie-, rehabilitatie-, verbeterings-, herstellings- of onderhoudswerken (met uitsluiting van de reiniging), van de gehele woning of een deel ervan;

2° De levering van een roerend goed en zijn plaatsing op zodanige wijze dat het onroerend uit zijn aard wordt (een muurkast bijvoorbeeld);

3° De levering en de aanhechting aan het gebouw van alle bestanddelen of een deel ervan :

- van een installatie voor centrale verwarming of airconditioning;

- van een sanitaire installatie;

- van een elektrische installatie, met uitzondering van verlichtingstoestellen en lampen;

- van een elektrische belinstallatie, een branddetectiesysteem en beschermingssysteem tegen diefstal, een intern telefoonsysteem;

- van opbergkasten, gootstenen, gootsteenkasten, meubels met ingebouwde gootsteen, wastafels en meubels met ingebouwde wasbak, zuigkappen, ventilators en luchtverversers waarmee een keuken of badkamer is uitgerust;

- van luiken, rolluiken en rolgordijnen die aan de buitenkant van het gebouw worden geplaatst. 

Dit betreft alle aanhechtings-, plaatsings-, herstellings- en onderhoudswerken, met uitzondering van de reiniging.

4° De levering en de plaatsing van wandbekleding of muurbekleding in een gebouw.

Dit betreft alle aanhechtings-, plaatsings-, herstellings- en onderhoudswerken, met uitsluiting van de reiniging.

Opmerking: de levering met plaatsing van kachels, radiatoren en individuele convectoren op hout, koelen, olie, gas of elektriciteit moeten de voorwaarden voor de afvoer van brandgassen en voor de aansluiting naleven, om van het tarief van 6% te kunnen genieten.  

 

Hoe ervan genieten?

De aannemer zal rechtstreeks op zijn factu(u)r(en) een BTW van 6% opmaken, voor zover deze factuur of een bijgevoegd attest de elementen vermeldt waardoor men kan genieten van de verlaagde BTW. 

 

 Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel

© Homegrade asbl vzw


Powered by Curbain.be