Home > Premies en fiscaliteit > Premies > Gemeentelijke premies en steun
Gemeentelijke premies en steun PDF Afdrukken

Naast de gewestelijke premies of de belastingverminderingen kennen enkele gemeentes ook premies toe om bepaalde types van werken uitgevoerd aan gebouwen op hun grondgebied, financieel te ondersteunen. 

 

De lijst hieronder wordt enkel ter informatie gegeven. Ze is niet volledig!

Omdat er tal van nieuwigheden, wijzigingen en afschaffingen zijn, raden we u aan om rechtstreeks contact op te nemen met de dienst Stedenbouw van uw gemeente. Zo kunt u de actuele informatie hieronder verifiëren en bent u eveneens geïnformeerd over het eventuele bestaan van premies indien uw gemeente hier niet vermeld wordt. 

Om de gegevens van de dienst Stedenbouw van uw gemeente te kennen, ga dan naar de gewestelijke site voor stedenbouw in Brussel

Gemeentes die premies toekennen; om hiervan te kunnen genieten, moet het gebouw  gelegen zijn op het gemeentelijk grondgebied :
Sint-Agatha-Berchem  Brussel Stad   Etterbeek   Evere  Elsene   Koekelberg   Molenbeek  Sint-Joost   Ukkel   Sint-Lambrechts-Woluwe

 


Sint-Agatha-Berchem

aanvullende premie energie 50% van het verschil tussen de kostprijs van de werken en het bedrag van de gewestelijke premie met een maximum van 250 €Bijkomende informatie en aanvraagformulieren:
gemeentelijke website
Dienst Leefmilieu : 02 464 04 40

 


 

Brussel-Stad

premie voor de verfraaiing van voorgevels in de grote centrumlanen 12,5% van de gewestelijke premies voor de verfraaiing van gevels en de renovatie (voorgevel werken) of 25% (verfraaiing) en 20% (renovatie) van het bedrag van de werken met een maximum van 6.250€/premie  plus d'infos
Premie gescheiden toegangen 70% (of 85%) van het bedrag van de werken met een maximum van 15.000€/gebouw (of 18.000€/gebouw)  plus d'infos
premie woningaanpassing voor personen met een handicap 50% van het bedrag van de werken met een maximum van 1.000€  plus d'infos
premie voor de aankoop van een regenwatercollector 75% van de aankoopprijs met een maximum van 100€  plus d'infos
premie voor het planten van een klimplant aan de voorgevel 75% van het bedrag van de werken op basis van de facturen of bewijsstukken met een maximum van 100€  plus d'infos
premie bij de aankoop van een compostvat 75% van de aankoopprijs met een maximum van 50€  plus d'infos 

 

 

Bijkomende informatie en aanvraagformulieren:
gemeentelijke website
Gemeentelijke Dienst Milieuraadgeveing :  02 279 33 10


 

Etterbeek
 

aanvullende premie voor gevelverfraaiing 50% van het bedrag van de gewestelijke premie
premie voor de aanpassing van een woning van een senior of een persoon met beperkte mobiliteit 25% van de investering met een maximum van 1.000€
premie voor de inrichting van een aparte toegang voor woningen boven een handelszaak 10% van de investering met een maximum van 3.000€
aanvullende energiepremie  (verwarming, thermische zonnepanelen en audit) 10% van het bedrag van de gewestelijke premie (20% voor de audit)Bijkomende informatie en aanvraagformulieren:

 

Evere

premie regenwatertanks 400 / 500€
premie groendaken 7,5 / 15€ per m2 groendak
premie hernieuwbare energie 500€/installatie
aanvullende energiepremies 40 / 65 / 75% van het bedrag van de gewestelijke premie met een maximum van 350 / 400 / 500€
premie bij aankoop van een compostvat 50 % van de aankoopprijs met een maximum van 25€
premie ton voor regenwaterrecuperatie 25€
 

Opgelet: voor de drie eerste premies moet de aanvraag gedaan worden vooraleer met de werken van start te gaan

Bijkomende informatie en aanvraagformulieren:

gemeentelijke website
Gemeentelijke dienst Stedenbouw: 02 247 64 60


Elsene

aanvullende renovatiepremie 1/3 van het bedrag van de gewestelijke premie met een maximum van 1.500€
aanvullende energiepremie 20% van het bedrag van de gewestelijke premie met een maximum van 500€
premie regenwatertank 20% van de kostprijs van de werken met een maximum van 500€
premie klein erfgoed 40% van de kostprijs van de werken met een maximum van 1.500€

 

Opgelet: De aanvullende renovatiepremie wordt enkel toegekend aan eigenaars-bewoners, natuurlijke persoon.
Voor de premie klein erfgoed moet de aanvraag gedaan worden vooraleer met de werken van start te gaan

 

Bijkomende informatie en aanvraagformulieren:
gemeentelijke website
Gemeentelijke dienst Stedenbouw: 02 515 67 09


Koekelberg

aanvullende premie zonneboiler max 500€
aanvullende premie gevelverfraaiing max 2.500€ voor een eengezinswoning en 1.000€ per wooneenheid in een appartementsgebouw met een maximum van 6.000€ per gebouw

 

Bijkomende informatie en aanvraagformulieren:
gemeentelijke website
02 412 14 09


Sint-Jans-Molenbeek
 

aanvullende energiepremie 10% van de kostprijs van de werken met een maximum van 250€
premie regenwatertank 50% van de kostprijs van de werken met een maximum van 500€

 

 

Bijkomende informatie en aanvraagformulieren:
gemeentelijke website

 

 

Sint-Joost

aanvullende renovatiepremie 10 % van het bedrag van de gewestelijke premie
aanvullende premie gevelverfraaiing 25 % van het bedrag van de gewestelijke premie
aanvullende energiepremie 10 % van het bedrag van de gewestelijke premie
premie regenwatertank 25% van de kostprijs van de werken met een maximum van 1.000€
aanvullende premie klein erfgoed 25 % van het bedrag van de gewestelijke premie
premie groenaanleg op gevels en rondelen 20 €/m2 met een maximum van 1.000€

 

Opgelet: deze premies worden enkel toegekend aan natuurlijke personen

Bijkomende informatie en aanvraagformulieren:
gemeentelijke website


Ukkel

premie zonneboiler 500€
premie regenwatertank 500€
premie groendak 200 € voor 10 m2 + 10/15€ per bijkomende m2, met een maximum van 500€
premie verticale wand met groendek 200 € voor 10 m2 + 10/15€ per bijkomende m2, met een maximum van 500€
premie regenwaterinfiltratiesystemen 200 € voor 25 m²  ondoordringbaar gemaakte oppervlakte + 4€ per bijkomende m2, met een maximum van 500€

 

Mogelijkheid voor de rechthebbende om zelf de werken uit te voeren; het bedrag van de premie wordt dan door twee gedeeld. 

Bijkomende informatie en aanvraagformulieren:

gemeentelijke website
Gemeentelijke Milieudienst: 02 348 65 31
 


Sint-Lambrechts-Woluwe

premie regenwatertank 20 % van de kostprijs van de werken met een maximum van 500€
premie zonnepanelen voor bestaande gebouwen 500€
pemie voor de aanpassing van de woning van een senior 25% van de investering met een maximum van 200€
 

 

 

 

 

Bijkomende informatie en aanvraagformulieren:

gemeentelijke website

 

 Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel

© Homegrade asbl vzw


Powered by Curbain.be