Home > Premies en fiscaliteit > Premies > Premies voor beschermde goederen
Subsidie voor de beschermde goederen PDF Afdrukken

 

Het besluit van 23 mei 2014 stelt de voorwaarden vast voor het toekennen van een subsidie voor werken tot het behoud van een beschermd goed .

 • De aanvrager kan een publiekrechtelijke rechtspersoon zijn of een privaatrechtelijke natuurlijke of rechtspersoon (eigenaar of huurder).
 • De lijst van handelingen en werken die het voorwerp kunnen zijn van een subsidie is beschreven in het besluit, en en heeft voornamelijk betrekking op de werken voor  de stabiliteit, het onderhoud, de restauratie, de vervanging van beschadigde elementen, van eventuele reconstructies van verdwenen elementen.
 • Ze strekt zich ook uit tot de voorafgaande studies en opmetingen nodig voor de uitvoering van de handelingen en werken.
 • Het bedrag van de subsidie wordt vastgelegd op basis van de kostenraming van de studies en van de handelingen en werken evenals van de bezoldiging van de architect, BTW inbegrepen. Een maximumbedrag per type van werken kan vastgelegd worden. 
  Geheel van handelingen en werken betreffende de beschermde monumenten en landschappen Goed gelegen in een stedelijk herwaarderingsgebied (RVOHR)
 • Vervallen en verlaten gebouw op 1 januari 2000
 • Gebouw waar in de beschermde delen een museum is ondergebracht dat gedurende het hele jaar toegankelijk is
 • Reconstructie van verdwenen elementen
 • Studies, opmetingen, onderzoeken
Particuliere  40% (1°)  65 % (2°)  80 %
Openbare  80 %  80 %  80 %

Het totale bedrag van de subsidie beloopt maximaal 500.000 € per periode van 5 jaar.

(1°) Deze percentages worden met 25 % verhoogd als de begunstigde een natuurlijke persoon is die het goed persoonlijk bewoont en waarvan de inkomens lager zijn dan 40.000 €, verhoogd met 2.500 € per persoon ten laste.
(2°) Deze percentages worden met 15 % verhoogd als de begunstigde een natuurlijke persoon is die het goed persoonlijk bewoont en waarvan de inkomens lager zijn dan 40.000 €, verhoogd met 2.500 € per persoon ten laste.

Verplichtingen ten laste van de begunstigde:
 • in het bezit zijn van een stedenbouwkundige vergunning, indien de handelingen en werken dit vereisen;
 • de begunstigde moet instemmen met het bezoek van de een bestuurslid vóór, tijdens en na de aanvang van de werken, en een verzekering afsluiten die als voldoende wordt beschouwd tegen schade veroorzaakt aan het beschermde goed.
 • Het gebouw niet verder verkopen binnen de 5 jaar volgend op de betaling van de subsidie
Aanvraag inleiding

De subsidieaanvraag moet ingediend worden vóór de handelingen en werken, en ten laatste op hetzelfde tijdstip als de aanvraag van de unieke vergunning, indien nodig.

 • Download het aanvraagformulier:

pdf beschikbaar vanaf deze pagina:  http://erfgoed.brussels/nl/doen/financiele-tegemoedkomingen/subsidies-voor-behoudswerken-aan-een-beschermd-goed?set_language=nl

 • Verzenden per post of afgifte:

Directie Monumenten en Landschappen
Brussel Stedelijke Ontwikkeling
C.C.N. – Vooruitgangstraat 80/1 (7e verdieping)
1035 BRUSSEL

Afgifte van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u.

 • Online:

link naar IRISbox: https://irisbox.irisnet.be/?lang=nl&locale=nl_BE

 

 Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel

© Homegrade asbl vzw


Powered by Curbain.be