Home > Premies en fiscaliteit > Premies > Vermindering registratierechten
Vermindering van de registratierechten PDF Afdrukken

 

Sinds 1 januari 2003 werden de registratierechten onder bepaalde voorwaarden verlaagd, met de bedoeling de gezinnen aan te moedigen om eigenaar van hun eigen woning te worden, ongeacht of het een huis, een appartement, een loft of studio,... betreft, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bij de aankoop van een gebouw moet de koper een reeks kosten betalen : registratierechten, hypothecaire inschrijving, honoraria van de notaris, expertisekosten van de bank...                              

In het algemeen bedragen deze kosten +/- 18% van de aankoopprijs.

Een nauwkeuriger berekening vindt u op de site www.notaire.be : klik hier

Onder deze kosten zijn de registratierechten, die 12,5% van het aankoopbedrag bedragen ; het is een taks die aan het Gewest betaald wordt.

 

Welke zijn de voorwaarden om op deze vermindering recht te hebben ?

1° een natuurlijke persoon zijn

2° een bestaande woning kopen

3° geen eigenaar zijn, in volle eigendom, van een ander goed met woonbestemming 

- De naakte eigenaars of mede-eigenaars hebben er dus rechten op, evenals de eigenaars van onroerende goederen die geen woonbestemming hebben 

- Indien de aanvrager reeds één of meerdere woningen in volle eigendom bezit, heeft hij 2 jaar om deze opnieuw te verkopen en dus van de vermindering te genieten (hij moet een schriftelijke aanvraag doen) –2 jaar vanaf de registratiedatum van de aankoop(*)

4° een goed in volle eigendom kopen

- Dit goed kan gedeeltelijk voor een andere bestemming dan voor huisvesting bestemd zijn 

- In geval van aankoop van eenzelfde goed door meer dan één persoon, wordt de vermindering slechts toegepast indien de woning  gemeenschappelijk is aan de kopers

-5° er zijn hoofdverblijfplaats vestigen binnen de 2 jaar (3 jaar voor een nieuwbouw) 

(vanaf de registratiedatum van de aankoop (*))

- Hoofdverblijfplaats : adres waarop de kopers zijn ingeschreven in het Bevolkingsregister of het Vreemdelingenregister.

6°zijn hoofdverblijfplaats behouden gedurende een onafgebroken duur van minimum 5 jaar op het adres van het verworven goed.

-De termijn vangt aan op de inschrijvingsdatum in het Bevolkingsregister 

(*) Opmerking in verband met de registratiedatum van de aankoop  : dit is de datum waarop de betaling van de registratierechten werd uitgevoerd. In het algemeen gaat het om de datum van ondertekening van de akte van aankoop, maar ten laatste 4 maanden na de ondertekening van de voorlopige koopakte (uiterste datum voor de registratie, zoniet volgt een boete). 

 

Hoeveel bedraagt de vermindering ?

De vermindering is afhankelijk van de perimeter waarin het gebouw gelegen is. 

buiten RVOHR                                                                                                                                                

Geen heffing van de registratierechten op 60.000 €                                                                                    (wat gelijk is aan een nettobesparing van 7.500€)

binnen RVOHR                                                                                                                                                 

Geen heffing van de registratierechten op 75.000 €                                                                                    (wat gelijk is aan een nettobesparing van  9.375€)

De RVOHR -Ruimte voor de Versterkte Ontwikkeling van Huisvesting en Renovatie is een perimeter die het grootste deel van Brussel-Stad omvat, evenals de oude wijken van Anderlecht, Molenbeek, Koekelberg, Jette, Schaarbeek, Sint-Joost, Elsene, Etterbeek, Sint-Gillis en Vorst. Om de perimeter te kennen waarin uw woning gelegen is: klik hier.

 

 Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel

© Homegrade asbl vzw


Powered by Curbain.be