Home > Wonen in Brussel > Mijn stad en mijn wijk > De prioritaire perimeters
Perimeter RVOHR PDF Afdrukken

De RVOHR-Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie is een perimeter die het grootste deel van Brussel-Stad omvat, evenals de oude wijken van Anderlecht, Molenbeek, Koekelberg, Jette, Schaarbeek, Sint-Joost, Elsene, Etterbeek, Sint-Gillis en Vorst.

 
Deze perimeter, met de oude wijken die nood hebben aan een renovatiedynamiek, werd gedefinieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan.  
 
Het gewestelijk herwaarderingsbeleid van wijken wordt geconcentreerd in deze perimeter :
 
1°) uitsluitend binnen de RVOHR genieten bepaalde wijken van renovatieprogramma's die gedurende 4 jaar door de Overheid gevoerd worden (de duurzame wijkcontracten) 
 
2°) daarom worden daar de meeste publieke steunmaatregelen inzake de aankoop en de renovatie van de woning bevorderd en versterkt :
  • interessantere rentevoet van de aanvullende lening "jonge gezinnen" 
  • grotere percentages voor de premies voor de renovatie van het woonmilieu, de gevelverfraaiing en de energie 
  • toegang tot de premie voor de renovatie van het woonmilieu voor alle eigenaar bewoners, ongeacht hun inkomen 
 
Wil u weten of uw woning in de RVOHR-perimeter is gelegen, consulteer dan Brugis en onze handleiding.

alt

 

 

 Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel

© Homegrade asbl vzw


Powered by Curbain.be