Uw elektriciteitsverbruik verminderen Afdrukken

 

Inleiding
Uw verbruik gemakkelijk analyseren
Gemiddelde energiefactuur van een gezin
Hoe uw facturen verminderen ?
Het verbruik beperken
Praktische tips

Inleiding

We moeten voortdurend beroep doen op energie, om ons te verplaatsen, te verwarmen, te verlichten, onze installaties te doen werken, enz. Onze infrastructuren bieden ons het comfort om gemakkelijk over energiebronnen (brandstoffen, elektriciteit, gas, stookolie) te kunnen beschikken. Op discrete wijze voeden ze voortdurend heel wat dagelijkse activiteiten, zodat de energetische dienstverlening ons vanzelfsprekend lijkt. 
Deze beschikbaarheid mag ons echter niet haar kostprijs en de gevolgen voor het leefmilieu, de gezondheid, de economie en de werkgelegenheid doen vergeten. Energie is een hulpbron die spaarzaam gebruikt moet worden, niet noodzakelijk door ze ons te ontzeggen, maar door ze op een rationele manier te gebruiken (Rationeel Energiegebruik, REG). Een goede REG-benadering begint bij een analyse van de verschillende mogelijkheden om het energieverbruik te verminderen. 
 

De elektriciteit is goed voor gemiddeld 12 % van het energieverbruik van een Brussels gezin. Het is dus een belangrijke uitgavenpost ; bovendien zijn voor 1 kWh verbruikte elektriciteit in werkelijkheid 2 tot 3 kWh nodig om deze te produceren (vanuit gas, uranium, steenkool). De omzetting van deze energie naar elektriciteit heeft dus aanzienlijke verliezen tot gevolg en produceert een CO2-uitstoot (met uitzondering van de kernenergie, die geen CO2 produceert maar radioactief afval). Vandaag produceren verschillende leveranciers 'groene' stroom, maar de hernieuwbare energie zal moeilijk aan de totale vraag naar energie, die alsmaar stijgt, kunnen voldoen.
Om uw elektriciteitsverbruik te verminderen, verzoeken we u om uw elektriciteitsverbruik te controleren, het verbruik van de elektrische toestellen te kennen, jacht te maken op de verbruikers en energie-efficiënte toestellen te gebruiken.


Uw verbruik gemakkelijk analyseren

De Stadswinkel heeft een instrument ontwikkeld om zelf je energieverbruik te controleren, de zogenaamde «Autodiagnose van het verbruik».
Deze methode wil zo eenvoudig mogelijk zijn, vergt geen technische vaardigheden en is hoofdzakelijk gebaseerd op de energiefacturen van de woning. 
Met de Self check-up kan men :
• zijn energieverbruik evalueren en dit vergelijken met de normale waarden 
• het potentieel van realiseerbare besparingen in de woning naar voren brengen 
• een eerste evaluatie maken van de impact die het gedrag van de bewoners op hun energiefacturen heeft.    
We raden ook aan om een Energieadviseur te contacteren in het kader van het Info-Energie loket, om hem te helpen bij de conclusies en de verbeteringen die ondernomen kunnen worden. 
Gelieve hier onze check-up van het verbruik te vinden.
Gelieve onze tabel met het verbruik van elektrische apparaten hier te consulteren 


Gemiddelde energiefactuur van een gezin 

Gewone energiefactuur van een gezin.

De elektriciteitsfactuur van de gezinnen is zeer variabel. Ze ligt tussen 1500 kWh en 4000 kWh per jaar voor een gezin van 2 volwassenen en 2 kinderen. Dat is dus een verschil van  meer dan 40%. Een verbruik van 2200 kWh per jaar wordt als het gemiddelde beschouwd. Een verbruik van 4000 kWh is geen gemiddelde maar een groot verbruik.

Dit grote verschil in verbruik kan verklaard worden  :
Door het aantal gebruikte elektrische apparaten in de woning.
Door de energie-efficiëntie van deze apparaten.
Door het aantal personen in het gezin.
Vergeet ook niet de invloed van het gedrag van de bewoners op uw verbruik 
Appartement of rijhuis - 2 volwassenen en 2 kinderen.


Energiefactuur van een milieuvriendelijk gezin.

Door een milieuvriendelijk gedrag aan te nemen kan men 30% besparen, door middel van spaarzame dagelijkse gewoonten.


Hoe uw facturen verminderen?

Zodra u weet wat u verbruikt en hoe, bestaat de volgende stap uit het stellen van 2 soorten doelen : uw installatie verbeteren en handelingen uitvoeren die besparingen bevorderen.
We raden u aan om na een jaar opnieuw uw verbruik te meten en dit  te vergelijken met het verbruik van het vorige jaar, en na te gaan of u uw doelstellingen bereikt hebt. U kunt  dan de sterke en zwakke punten evalueren. 
Wenst u uw verbruik te laten opvolgen, dan kan de Energie-Uitdaging Gezinnen van Leefmilieu Brussel u bij uw project ondersteunen. 
Electriciteitsbesparingen zonder zware investeringen


Het verbruik beperken

 Algemeen

  • Vergeet niet om TV, computers, hifi-installatie,... uit te schakelen als u afwezig bent of deze niet gebruikt. Vergeet ook de waakstand niet! 
  • Maak geen misbruik van elektrische verwarmingstoestellen en halogeenlampen op voet.
  • Vermijd om warm water te produceren met een elektrische boiler. 
  • Geef de voorkeur aan elektrische apparaten met performante energielabels 
  • Pas de praktische tips hieronder toe. 

 


Praktische tips

 


Maak jacht op waaklampjes

Men kan gemakkelijk een invloed uitoefenen op het « verborgen » verbruik: de meeste elektrische huishoudapparaten zijn immers uitgerust met een "stand-by" stand die ze in waakstand houdt wanneer ze strikt genomen niet functioneren.  Zoals bijvoorbeeld de programmeerklok van het koffiezetapparaat of van de oven, de waakstand van de televisie en de videorecorder, de laagspanningstransformatoren, de hifi-installaties, enz. 
Dit verborgen verbruik kan, allemaal samen, oplopen tot 1.000 kWh/jaar in een goed uitgerust gezin, wat neerkomt op een uitgave van 150 euro /jaar aan het normale tarief. 
Schakel uw apparaten dus volledig uit ! Dit is zeer eenvoudig : sluit ze aan op een meervoudige contactdoos met schakelaar.

 


Verlichting

- Profiteer zoveel mogelijk van de natuurlijke verlichting ; richt de ruimte zo in dat u ten volle kunt genieten van het natuurlijk licht.
- Kies voor lichte kleuren voor de binnendecoratie. Met donkere kleuren moet het geïnstalleerde verlichtingsvermogen twee tot zelfs drie keer hoger zijn.
- Doof het licht in kamers die u verlaat 
- Vervang uw lampen door spaarlampen 

Consulteer ook onze fiche 'verlichting'.


Koelkast & diepvriezers

- Telkens u de deur van de koelkast opent, verliest deze tot 30% energie.
- Ontdooi regelmatig de koelkast en diepvriezer, 5 mm ijs = 10% meer verbruik
- Laat voedingswaren eerst afkoelen vooraleer ze in de koelkast te plaatsen ; wanneer u warme voedingswaren in de koelkast zet, loopt u het risico dat ze niet meer gevrijwaard zijn voor bacteriën
- Vermijd een te koude koelkast want dit bevordert ijsvorming ; een binnentemperatuur van 4 tot 5°C is ideaal voor het bewaren van de meeste voedingswaren


Wasmachine

- Wacht tot de wasmachine goed gevuld is alvorens de was te doen 
- Geef de voorkeur aan het zuinige « eco »programma. Het beperkt de hoeveelheid warm water dat moet verwarmd worden en werkt aan een lagere temperatuur, die meestal voldoende is. 
- Gebruik liefst de korte programma's aan een lage temperatuur (40° voor kleur en 60° voor wit) ; u kunt 35% besparen door de wasmachine te laten draaien aan 60°C voor witte was, en aan 40°C voor gekleurde was


Keuken

- Met elektrische kookplaten is het van belang om kookpannen te kiezen met een diameter die is aangepast aan de kookzone, met een volledig vlakke bodem, anders kan het energieverlies oplopen tot 50% 
- Schakel de elektrische kookplaat kort vóór het einde van het koken uit ; de thermische inertie van de plaat zorgt ervoor dat de temperatuur na 5 tot 10 minuten nog voldoende is 
- Koken met een kookpan verbruikt minder energie dan koken in de oven.
- Vermijd om de oven naast de koelkast of de diepvriezer te zetten .
- Door een deksel op de pan te zetten kunt u tot 3 keer minder energie verbruiken. 
- Gebruik liefst een snelkookpan (met een snellere kooktijd kunnen ook de vitamines maximaal bewaard worden)
- Gebruik minder water om uw voedingswaren te koken. 


De elektrische bijverwarmingstoestellen 

Gebruik deze zo weinig mogelijk, ze verbruiken enorm veel !
Elektrische verwarming is 2 tot 3 keer duurder dan verwarming met aardgas of stookolie !
Gas is 3 keer goedkoper dan elektriciteit !!! gas 0,05€/kWh en elek 0,18€/kWh