Home > Wonen in Brussel > Mijn woning en haar omgeving > Vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt
Hoe uw gas-en elektriciteitsleverancier kiezen PDF Afdrukken

 

De vrijgemaakte markt
De vrijgemaakte factuur
Elektriciteit : tweevoudig uurtarief ?
Groene stroom
Wat moet ik concreet doen ?
Leveranciers en producten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

De vrijgemaakte markt

Sinds januari 2007 nemen verschillende actoren voortaan de productie, het transport, de distributie en de verkoop van energie voor hun rekening. De concurrentie is van belang voor de productie en de levering, maar niet voor het transport en de distributie. 

 


De vrijgemaakte factuur

De factuur bevat dus een vrijgemaakt gedeelte (prijs van de energie) en een gedeelte bepaald door de publieke overheid (netkosten en taksen). De vrijgemaakte factuur is afkomstig van de energieleverancier. 

De inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen dus nu hun toekomstige energieleverancier kiezen. Meerdere factoren variëren sterk naargelang de leverancier : de prijs, de duur van het contract, de opzegtermijn, maar ook het aandeel van groene stroom bijvoorbeeld.  Men kan net zo goed een keuze maken met kennis van zaken  !

 


Elektriciteit: tweevoudig uurtarief ?

Denk eraan dat een minimum van 35-40 % verbruik in de "daluren" (nacht + weekend) nodig is, opdat het tweevoudig uurtarief economisch interessant zou zijn. 

 


Groene stroom

De wijze van elektriciteitsproductie (steenkool, gas, aardolie, kernenergie, hernieuwbare energie) is niet neutraal wat betreft de veroorzaakte milieu-impact. De leveranciers hebben echter een min of meer groot aandeel van groene stroom in hun energiemix. Tegen dezelfde prijs kan men er net zo goed rekening mee houden om een milieuvriendelijker keuze te maken ! Raadpleeg het klassement van de verschillende leveranciers door Greenpeace Belgium

 


Wat moet ik concreet doen ?

Indien u niets doet, blijft u bevoorraad door de standaardleverancier, Electrabel Customer Solutions, zowel voor gas als voor elektriciteit. Indien u echter van leverancier wenst te veranderen, neem dan contact op met de maatschappij van uw keuze, vraag deze om een offerte op te maken in functie van de gegevens waarover u beschikt (jaarlijkse factuur, EAN-code van de meter, nummer van de meter) en teken, desgevallend, uw nieuw contract. In principe onderneemt de nieuwe leverancier alle nodige stappen om de wijziging door te voeren. Deel niettemin, uit voorzorg, de index van uw meter(s) mee aan de oude en de nieuwe leverancier, en aan het onafhankelijke meteropnemingsbedrijf, Metrix, dochteronderneming van Sibelga.

Tot slot, als u in eerste instantie niet wenst te veranderen, maar dit later toch wil doen, kunt u te allen tijde een nieuw contract afsluiten, mits een vooropzeg van één maand gericht aan de standaardleverancier. 

 


Leveranciers en producten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Om de juiste keuze te maken, dient u niet alleen de prijzen vergelijken aan de hand van een tariefsimulatie, maar ook de eigenschappen van elk product en de voorwaarden van uw toekomstig contract.

1. Aardgas
Indien u geen enkel contract hebt ondertekend met een leverancier, betaalt u het tarief van de standaardleverancier (Electrabel)
Maak een simulatie voor uw gasfactuur op www.brugel.be of op www.mijnenergie.be en analyseer de aanbiedingen en de kenmerken van de verschillende leveranciers. 
 
   
2. Elektriciteit
Indien u geen enkel contract hebt ondertekend met een leverancier, betaalt u het tarief van de standaardleverancier (Electrabel)
Maak een simulatie voor uw elektriciteitsfactuurXXXX op www.brugel.be of op www.mijnenergie.be en analyseer de aanbiedingen en de kenmerken van de verschillende leveranciers.
 
   
 

Meer informatie : 

 
op de site van de regulator voor elektriciteit en aardgas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest www.brugel.be of contact op te nemen met 0800 97 198


op de site van Infor Gaselek, een onafhankelijke dienstverlening die het recht op toegang tot energie verdedigt : www.inforgaselek.be


op de site van Mijn energie, onafhankelijke consumentendienst

 

 Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel

© Homegrade asbl vzw


Powered by Curbain.be