Home > Wonen in Brussel > Mijn woning en haar omgeving > Waterbeheer
Uw waterverbruik verminderen PDF Afdrukken

 

 

Inleiding

De Belg verbruikt gemiddeld 120 liter water per dag (dit gemiddelde omvat alle waterverbruik, ook het niet-huishoudelijk gebruik). Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komt dit neer op een jaarverbruik van ongeveer 60 miljoen m3.
Sedert 100 jaar is het waterverbruik twee keer zo snel gestegen als de bevolking. Men schat dat tegen 2025 de vraag kan toenemen met 650%, met een duidelijk ongelijke verdeling van dit water tussen mensen.
Bij ons vloeit het water à volonté van zodra we de kraan opendraaien, toch blijft water een kostbare grondstof. Vandaag heeft één mens op vijf op wereldschaal geen drinkbaar water en 700 miljoen mensen leven onder de drempel van de waterstress.
De intensieve teeltmethodes in landbouw en veeteelt, de industrie en huishoudelijk gebruik zorgen voor watervervuiling. Dat water moet dan worden gezuiverd voor het opnieuw in de natuur terechtkomt... een proces dat de maatschappij veel geld kost !
De gevolgen van dit ondoordacht gedrag zijn enorm; we brengen niet alleen de bevoorrading van drinkwater in gevaar, maar ook het milieuevenwicht, en daardoor de levenskwaliteit van iedereen. 


De gemiddelde verdeling van het verbruik 

1/3 voor de hygiëne; bad, douche, lavabo
1/3 voor de toiletten
1/3 voor het schoonmaken; was, vaatwas, tuin etc.

Merk op dat slechts 3% van het verbruik in aanmerking komt voor een post waarvoor echt drinkwater nodig is !
Heel dit verbruik kan verminderd worden door middel van enkele eenvoudige gebaren en het veranderen van ons gedrag.
U ontvangt jaarlijks een waterfactuur met de afrekening van uw verbruik. U kunt uw verbruik ook volgen op uw watermeters. De cijfers in het zwart geven het aantal verbruikte m³ weer.

1 m³ = 1.000 liter.

De waterfactuur is gebaseerd op het verbruik van de klant en op de milieutaksen voor de levering en de zuivering van het water. 
De totale factuur van een doorsneegezin (hetzij +- 40 m³/persoon) bestaat uit :
• Drinkwatervoorziening (incl. abonnementsgeld) : 61%
• Gemeentelijke sanering (riolering en gemeentelijke stormbekkens) : 26%
• Gewestelijke sanering (zuiveringsstations en gewestelijke stormbekkens) : 13%.
 


Hoe uw verbruik verminderen?

Vermijd waterverspilling / Onnodig verbruik ;

Beperk de waterlekken ;
Beperk het debiet ;
Beperk de waterhoeveelheid ;
Het regenwater benutten ;


Beperk de waterlekken ;

Dicht lekkende leidingen, buizenstelsel, kranen en waterspoeling af. Ga naar volgende pagina om een idee te hebben van wat een lek u kan kosten; http://www.hydrobru.be/nl/tips/hoe-zuiniger-met-het-water-omspringen/


Beperk het debiet ;

Indien mogelijk, plaats een debietbegrenzer op de watertoevoer van uw woning.
Plaats drukbegrenzers waar mogelijk ; debietverlager op kranen in keuken en badkamer, waterbesparende douchekoppen 


Beperk de waterhoeveelheid ;
 • Vervang uw bad van 120l door een douche van 40l.
 • Kies spaarspoelingen voor uw toiletten, of plaats een baksteen of een met water gevulde fles in het waterreservoir.
 • Laat uw wasmachine of vaatwasser enkel draaien wanneer ze goed gevuld zijn. 
 • Kies voor toestellen die minder water verbruiken, met behulp van de energielabels van de toestellen. Label
 • Gebruik steeds een goed gevulde vaatwasser.
 • Laat het water niet lopen ! Spoel de vaat niet af onder de kraan, gebruik liever een beetje water in de spoelbak. Gebruik bij het tandenpoetsen een beker water. 
 • Door uw groenten met minder water te koken worden de vitamines beter bewaard en wordt de kooktijd, en dus het energieverbruik, verminderd.

Benut het regenwater ;

Recupereer het regenwater door middel van een tank, of  met een kruik die op uw waterafvoerpijp is aangesloten. Gebruik het regenwater voor de tuin, de schoonmaak, de waterspoelingen, de wasmachine ... Wist u dat regenwater minder kalksteen bevat? Zo hebt u door regenwater te gebruiken minder wasproducten nodig voor eenzelfde resultaat en wordt de vervuiling van uw machines door kalksteen beperkt. 


Beperk de watervervuiling

De bedoeling is het volume van het 'met afvalstoffen belaste' water te verminderen, wat de latere zuivering ervan vergemakkelijkt. Het Brusselse riolenstelsel belet de verschillende waterstromen van elkaar te scheiden ; zwart water (uitwerpselen), grijs water (licht vervuild, waswater) en regenwater. Om een beter rendement van de zuiveringsstations mogelijk te maken, moet men een te grote verdunning van het afvalwater afgevoerd via het rioolstelsel, vermijden. 
Daarom is het van belang om, naast de besparingen op het waterverbruik, ook maatregelen te voorzien die aan de bron een beperking in de hand werken van het volume van niet of licht vervuild geloosd water, waaronder :

Regenwater door infiltratie
Valorisatie van grijs water in situ 
Beperk de polluenten
 


Regenwater door infiltratie
 • De grondwaterlaag opnieuw aanvullen door de bodem opnieuw doordringbaar te maken (bepaalde premies)
 • Vermijd pieken in de waterafvoer op het netwerk en dus het risico op overstromingen. Evitez les piques de rejet d’eau sur le réseau et par conséquent les risques d’inondations.
 • Regenwatertank als bufferopslag
 • Groendak (deel verdamping)
 • Valorisatie van regenwater vóór lozing > Valoriseer het regenwater
 

Valoriseer het grijs water in situ ;
 • Gebruik grijs water om de waterspoelingen te bevoorraden 

Beperk de polluenten
 • Kies het juiste programma; kies de energiesparende programma's voor weinig vervuild wasgoed / vaatwas want in dat geval is het niet nodig een voorwas te doen. 
 • Kies de juiste producten ; vervang de onderhouds- / schoonmaakproducten door milieuvriendelijke producten op basis van plantaardige stoffen. Deze zijn in principe biologisch afbreekbaar waardoor hun impact op het milieu beperkt wordt. (Milieuvriendelijk product, wasnoten, alternatieve oplossing www.savoir-faire.org,...)
 • Doseer de wasproducten correct, naar gelang van de hoeveelheid wasgoed, hun vervuilingsgraad en het gekozen programma. Dankzij het regenwater kan men minder wasproducten gebruiken en toch hetzelfde resultaat bekomen. 
 • Vermijd niet-afbreekbaar afval in de toiletten. 
 • Plaats een rooster op de gootsteenafvoer om het afval te verzamelen.
 • Vermijd voedselrestvermalers : ze verhogen alleen maar de vervuilende belasting van grijs water. 
 • Vervang uw klassieke toilet door een droogtoilet  ! Voor meer info ;  www.wormasbl.org
 

 Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel

© Homegrade asbl vzw


Powered by Curbain.be