Home > Renoveren, bouwen en conserveren > Buitenschil: dak, gevel, ramen > Geluidsisolatie: vensters
Ramen en beglazing PDF Afdrukken

De blik van een gevel

Vensters laten licht binnen, bieden uitzicht op de buitenomgeving, maken verluchten mogelijk en beschermen tegen regen, wind, kou en lawaai... Maar afgezien van hun praktische functies dragen ze ook bij tot de compositie van de gevel door hun vormen, hun indeling en verdeling, de vorm van hun profielen en door de bijzondere eigenschappen van het glas dat erin zit : geblazen glas, geslepen glas, gekleurd glas, figuurglas, glas-in-lood...  Binnen bepalen de vensters onze waarneming van de wereld rondom ons en dragen ze bij tot de sfeer van de woning. 

Een erfgoed om te bewaren: behoud en energetische en akoestische verbetering van oude vensters 

De oude vensters behouden vandaag al hun belang. De traditionele vensterramen, met zorg vervaardigd in kwaliteitsvol hout, bezitten een uitzonderlijke levensduur wanneer ze regelmatig onderhouden worden. Werkstukken die heden soms ouder zijn dan 100 jaar kunnen in een uitstekende staat van conservering zijn. Als resultaat van een grotendeels ambachtelijk werk, beantwoorden ze niet aan de standaardisering van de huidige productie. De oude vensters waren eigenlijk ontworpen om zich esthetisch te integreren in de gevel (compositie en parementmaterialen). Door hun modulaire opbouw (ze zijn samengesteld uit delen die door middel van houten pennen of schroeven zijn samengevoegd, maar ze worden niet gelijmd) kunnen de beschadigde delen gedemonteerd worden om ze te herstellen of te vervangen door nieuwe onderdelen. Tenslotte maakt een breed gamma van ingrepen het mogelijk om de bestaande vensters te conserveren en tegelijkertijd hun thermische en akoestische prestaties te verbeteren.  

Voor meer algemene informatie over de oude vensters en hun onderhoud, en over de verbeteringstechnieken van hun prestaties, consulteer onze pagina "oud schrijnwerk: conservering en verbetering". 

De akoestische isolatie van ramen en deuren

Tegenwoordig wordt de externe geluidsomgeving steeds luidruchtiger en de oorzaken van geluidsoverlast nemen in aantal toe  : een steeds drukker wegverkeer, vliegtuiglawaai, uitgang van bars, technische installaties van restaurants, hotels, ziekenhuizen, …

Aangezien de globale akoestische prestatie van een wand door de zwakste elementen bepaald wordt en de gevelmuren meestal voldoende massa hebben om voor voldoende akoestische isolatie te zorgen, zijn de zwakke punten ter hoogte van de gevel doorgaans de ramen en beglazingen, evenals de rolluikkasten, de ventilatieopeningen of de ingangsdeuren. 

Daarom vindt u de algemene informatie alsook de aandachtspunten voor de verschillende akoestische verbeteringswerken van deze elementen op onze pagina onder de titel "de akoestische isolatie van ramen en deuren".

Wanneer is een stedenbouwkundige vergunning nodig?

Voor het vervangen van vensterrramen is het niet verplicht een aanvraag tot  stedenbouwkundige vergunning in te dienen, op voorwaarde dat  het architecturaal uitzicht van het gebouw niet wordt gewijzigd. Dit impliceert met name: het behoud van de oorspronkelijke vormen, de krommingen, de verdelingen... Het is uiteraard wenselijk hetzelfde materiaal te gebruiken. Indien het gebouw beschermd is, is de vergunningsaanvraag steeds verplicht. In de praktijk geeft de standaardisering van de actuele ramen problemen bij de integratie ervan in een oude gevel. 

 

 Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

© Centre Urbain asbl - Stadswinkel vzw
Powered by Wavenet