Home > Renoveren, bouwen en conserveren > Buitenschil: dak, gevel, ramen > Gevel
Gevel PDF Afdrukken

Brussel, een stad van details

Het huis gebouwd op een smal perceel vormt de basiseenheid van de verstedelijking van Brussel. In de XIXe eeuw en aan het begin van de XXe eeuw wakkert het verlangen van elke eigenaar om aan zijn gevel een persoonlijk karakter te geven, de vindingrijkheid van de architecten en de knowhow van de ambachtslui aan. De voordeur, de vensters, het balkon, de erker, de kroonlijst, elk architecturaal element participeert in het totaalefect van de gevel, die dikwijls een echt kunstwerk is. 

De straatgevel: onderhouden om te bewaren

Dankzij het reinigen, het herschilderen en kleine herstellingswerken, kunnen elementen die heden onvervangbaar zijn geworden, bewaard worden. Het zoeken naar "onderhoudsvrij" materiaal en de wil om oude meubelen aan te passen aan nieuwe normen produceren vaak "valse noten" die onze perceptie van de gevel en van het geheel dat hij met zijn buren vormt, verstoren. Het is nuttig eraan te herinneren dat voor de werken die het architecturaal uitzicht wijzigen de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning moet ingediend worden. 

 

Consulteer onze pagina's over de verschillende functionele en decoratieve elementen van de Brusselse gevel :

Het gevelparement

De ingangsdeur

De ramen

De kroonlijst

Het balkon

Het rooster van het keldervenster

Het sgraffito

De thermische isolatie van buitenmuren

Na het dak vormen de muren de belangrijkste verliesoppervlakte van de meeste huizen. Wat betreft onze comfortbehoeften en de uit te voeren energiebesparingen, is de keuze van een geschikte isolatietechniek van belang om de buitenmuren te isoleren. 

Het isoleren van muren langs buiten is in vele opzichten de beste oplossing. Deze oplossing is niet altijd denkbaar want ze heeft een belangrijke wijziging van het uitzicht van de gevel ten gevolge. Consulteer de dienst stedenbouw van uw gemeente alvorens uw muren langs buiten te isoleren, om u te informeren over de eventuele vergunningen die moeten gevraagd worden. 

 

Consulteer onze pagina over de isolatie van de buitenmuren

 

 Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

© Centre Urbain asbl - Stadswinkel vzw
Powered by Wavenet